No.191 
No.191
長さ5200
末巾550

元巾590
厚60

片側耳付 柾

¥91,000
No.188 
No.188
長さ5200
末巾500

元巾600
厚60

片側耳付 柾

¥88,000
No.187 
No.187
長さ5200
末巾500
中間500
元巾500
厚60

片側耳付 柾

¥88,000
No.186 
No.186
長さ10400
末巾1110
中間1110
元巾1240
厚100

両側耳付

¥869,000
No.185 
No.185
長さ10400
末巾1030
中間1020
元巾1120
厚90

両側耳付 特上物

¥728,000
No.184 
No.184
長さ10400
末巾860
中間890
元巾1000
厚80

両側耳付 特上物

¥560,000
No.183 
No.183
長さ10400
末巾640
中間680
元巾870
厚80

両側耳付 上物 上杢

¥364,000
No.182 
No.182
長さ10400
末巾1080
中間1100
元巾1270
厚90

両側耳付 上物

¥776,000
No.181 
No.181
長さ10400
末巾970
中間1010
元巾1170
厚90

両側耳付 上物

¥712,000
No.180 
No.180
長さ10000
末巾820
中間880
元巾980
厚80

両側耳付 上物

¥533,000
No.179 
No.179
長さ10400
末巾630
中間650
元巾800
厚80

両側耳付

¥376,000
No.178 
No.178
長さ5500
末巾990
中間950
元巾1010
厚90

両側耳付(7100×600×90片)

¥328,000
No.177 
No.177
長さ7000
末巾850
中間870
元巾910
厚80

両側耳付

¥340,000
No.175 
No.175
長さ7100
末巾520
中間600
元巾580
厚70

両側耳付 白太多い

¥160,000
No.174 
No.174
長さ5400
末巾660

元巾750
厚100

片側耳付板 末にフシ1 ウラ芯

¥263,000
No.173 
No.173
長さ6600
末巾940
中間970
元巾990
厚90

両側耳付 上物

¥402,000
No.170 
No.170
長さ7100
末巾440
中間500
元巾650
厚65

両側耳付 白太多い

¥128,000
No.229 
No.229
長さ2500
末巾500
中間450
元巾500
厚50

片側耳付 柾目

¥29,000
No.228 
No.228
長さ2500
末巾400

元巾500
厚50

片側耳付 柾目

¥26,000
No.224 
No.224
長さ2600
末巾400

元巾400
厚45

片側耳付 柾目

¥26,000
No.222 
No.222
長さ2700
末巾430

元巾450
厚65

片側耳付 柾目

¥37,000
No.220 
No.220
長さ7000
末巾480
中間500
元巾500
厚65

片側耳付 柾目

¥114,000
No.219 
No.219
長さ7000
末巾330
中間300
元巾430
厚65

片側耳付 柾目

¥75,000
No.218 
No.218
長さ2300
末巾1040

元巾1060
厚80

両側耳付 曲がり

¥138,000
No.217 
No.217
長さ3500
末巾950
中間980
元巾960
厚80

両側耳付 曲がり

¥192,000
No.216 
No.216
長さ3500
末巾830
中間900
元巾840
厚75

両側耳付 節1 曲がり

¥155,000
No.214 
No.214
長さ3500
末巾1050

元巾1100
厚80

両側耳付 裏ワレ 曲がり

¥208,000
No.213 
No.213
長さ3500
末巾980

元巾1060
厚80

両側耳付 曲がり

¥197,000
No.212 
No.212
長さ3500
末巾890

元巾1000
厚75

両側耳付 曲がり

¥167,000
No.209 
No.209
長さ6200
末巾1120
中間1140
元巾1200
厚80

両側耳付 節1 裏ワレ

¥399,000
No.208 
No.208
長さ6800
末巾1040
中間1070
元巾1250
厚90

両側耳付 上物

¥464,000
No.207 
No.207
長さ7000
末巾950
中間1010
元巾1200
厚80

両側耳付 上物

¥399,000
No.206 
No.206
長さ7000
末巾850
中間900
元巾1000
厚75

両側耳付 上物

¥336,000
No.205 
No.205
長さ7000
末巾680
中間770
元巾890
厚75

両側耳付

¥285,000
No.204 
No.204
長さ4400
末巾1090
中間1120
元巾1150
厚80

両側耳付

¥279,000
No.203 
No.203
長さ7000
末巾1010
中間1050
元巾1100
厚80

両側耳付 上物

¥416,000
No.202 
No.202
長さ7000
末巾920
中間940
元巾1050
厚80

両側耳付

¥370,000
No.201 
No.201
長さ7000
末巾720
中間810
元巾800
厚75

両側耳付 上杢 上物

¥296,000
No.340 
No.340
長さ2950
末巾420
中間520
元巾520
厚50

両側耳付 

¥39,000
No.334 
No.334
長さ3000
末巾1000

元巾1080
厚90

両側耳付 上物

¥344,000
No.333 
No.333
長さ3000
末巾910

元巾1010
厚75

両側耳付 上物

¥264,000
No.332 
No.332
長さ3000
末巾780

元巾930
厚70

両側耳付 上杢 上物

¥192,000
No.331 
No.331
長さ3000
末巾630

元巾800
厚65

両側耳付 上杢 上物

¥144,000
No.330 
No.330
長さ3000
末巾460

元巾600
厚50

両側耳付 上杢

¥48,000
No.329 
No.329
長さ3000
末巾820

元巾920
厚75

両側耳付 上杢 上物

¥215,000
No.328 
No.328
長さ3000
末巾650

元巾780
厚65

両側耳付 上杢

¥149,000
No.327 
No.327
長さ5500
末巾1050
中間1100
元巾1120
厚80

両側耳付 上物 無地

¥624,000
No.326 
No.326
長さ6000
末巾920
中間1000
元巾1100
厚80

両側耳付 特上杢 上物 無地

¥640,000
No.325 
No.325
長さ6000
末巾740
中間800
元巾1070
厚75

両側耳付 特上杢 上物 無地

¥464,000
No.324 
No.324
長さ6000
末巾570
中間550
元巾800
厚65

両側耳付 上杢 無地

¥232,000
No.323 
No.323
長さ6000
末巾1000
中間1000
元巾1000
厚90

両側耳付 ウラ目廻り要注意 

¥458,000
No.322 
No.322
長さ6000
末巾870
中間880
元巾870
厚80

両側耳付 上物 無地

¥528,000
No.321 
No.321
長さ6000
末巾670
中間740
元巾690
厚75

両側耳付 上杢 無地

¥384,000
No.320 
No.320
長さ6000
末巾400
中間550
元巾400
厚60

両側耳付 上杢 無地

¥116,000
No.649 
No.649
長さ3400
末巾400

元巾400
厚60

片側耳付 柾目 

¥40,000
No.648 
No.648
長さ3400
末巾400

元巾400
厚60

片側耳付 柾目 耳キズ有り

¥40,000
No.646 
No.646
長さ4000
末巾400

元巾450
厚90

片側耳付 柾目 

¥95,000
No.641-2 
No.641-2
長さ3000
末巾470

元巾560
厚90

片側耳付 ほとんど柾目 

¥80,000
No.641-1 
No.641-1
長さ3300
末巾470

元巾470
厚90

片側耳付 柾目 

¥90,000
No.640 
No.640
長さ2900
末巾970

元巾990
厚80

両側耳付

¥159,000
No.638 
No.638
長さ3600
末巾670

元巾730
厚75

両側耳付 上杢

¥132,800
No.2259 
No.2259
長さ1600
末巾730

元巾800
厚60

片側耳付 板目

¥62,000
No.2255 
No.2255
長さ1900
末巾630

元巾650
厚70

片側耳付 板目

¥75,000
No.2254 
No.2254
長さ1800
末巾730

元巾750
厚70

片側耳付 板目

¥80,000
No.2253 
No.2253
長さ2000
末巾690

元巾730
厚70

片側耳付 板目

¥86,000
No.2252 
No.2252
長さ2600
末巾600

元巾700
厚65

片側耳付 板目

¥97,000
No.2250 
No.2250
長さ2900
末巾620
中間650
元巾730
厚65

両側耳付 変形

¥107,000
No.2249 
No.2249
長さ3200
末巾670
中間670
元巾670
厚75

片側耳付 板目

¥142,000
No.2248 
No.2248
長さ3200
末巾600
中間600
元巾600
厚75

片側耳付 板目

¥126,000
No.2246 
No.2246
長さ3200
末巾790
中間790
元巾750
厚75

両側耳付 上杢 上物

¥168,000
No.2245 
No.2245
長さ3200
末巾600
中間610
元巾600
厚65

両側耳付 上杢 耳キズ

¥110,000
No.2244 
No.2244
長さ3200
末巾960
中間950
元巾990
厚90

両側耳付 上物 裏ワレ

¥254,000
No.2241 
No.2241
長さ3200
末巾730
中間730
元巾770
厚70

両側耳付 上杢 上物

¥158,000
No.2239 
No.2239
長さ4000
末巾1010
中間1060
元巾1130
厚90

両側耳付 裏ワレ 

¥350,000
No.2233 
No.2233
長さ4500
末巾940
中間970
元巾1030
厚80

両側耳付 上物

¥336,000
No.625 
No.625
長さ4600
末巾1120
中間700
元巾1100
厚90

両側耳付 片側キズ有り 乾燥材

¥287,000
No.621  長さ3400 
末巾500 
中間1030 
元巾500 
厚65 
¥85,000 
片側耳付 柾目  
No.620  長さ3400 
末巾500 
中間890 
元巾500 
厚65 
¥85,000 
片側耳付 柾目  
No.615  長さ3000 
末巾300 

元巾300 
厚65 
¥32,000 
片側耳付 柾目  
No.607  長さ2800 
末巾350 

元巾350 
厚65 
¥32,000 
片側耳付 柾目  
No.603  長さ2900 
末巾350 

元巾350 
厚65 
¥32,000 
片側耳付 柾目  
No.602  長さ3000 
末巾380 

元巾380 
厚65 
¥35,000 
片側耳付 柾目  
No.598 
No.598
長さ6000
末巾900
中間940
元巾1060
厚80

両側耳付 上物

¥317,000
No.595 
No.595
長さ2800
末巾900
中間920
元巾930
厚75

両側耳付  少しシミ有り

¥135,000
No.594 
No.594
長さ2800
末巾810
中間830
元巾850
厚75

両側耳付

¥122,000
No.583 
No.583
長さ3800
末巾1000
中間1020
元巾1100
厚90

両側耳付 シミ 小ヒビ

¥223,000
No.579 
No.579
長さ5400
末巾1070
中間1090
元巾1100
厚105

両側耳付 節 裏ワレ

¥435,000
No.573 
No.573
長さ6000
末巾960
中間980
元巾990
厚100

両側耳付 小節 入皮 裏ワレ

¥413,000
No.541 
No.541
長さ3900
末巾620
中間550
元巾600
厚70

両側耳付 全面白太

¥114,000
No.529 
No.529
長さ2300
末巾920
中間950
元巾990
厚80

両側耳付  表面少しヒビ

¥ 122,000
No.525 
No.525
長さ5100
末巾920
中間860
元巾940
厚80

両側耳付 上物 裏面ワレ

¥ 261,000
No.522b  長さ6100 
末巾350 
中間350 
元巾350 
厚90 
¥ 64,000  
片側耳付  
No.517 
No.517
長さ4800
末巾910
中間890
元巾920
厚100

両側耳付 裏芯

¥306,000
No.513 
No.513
長さ6000
末巾900
中間900
元巾900
厚100

両側耳付 裏芯

¥380,000
No.307 
No.307
長さ2400
末巾1020
中間940
元巾950
厚80

両側耳付 無地 

¥208,000
No.306 
No.306
長さ6100
末巾930
中間860
元巾1100
厚80

両側耳付 無地  特上物 

¥560,000
No.305 
No.305
長さ6100
末巾800
中間740
元巾920
厚75

両側耳付 無地  特上物 

¥450,000
No.303 
No.303
長さ6100
末巾960
中間930
元巾1000
厚80

両側耳付 無地  特上物 

¥576,000
No.302 
No.302
長さ6100
末巾840
中間810
元巾940
厚75

両側耳付 無地  上物 

¥448,000
No.301 
No.301
長さ6100
末巾730
中間680
元巾820
厚70

両側耳付 無地  上物 

¥384,000


(No.1 〜 No.100) / 1 2 3 4 5 6次の100件